VIP Gaming net
Video stream now onlin...
We are proud to announce our new feature that gives our members the possibility to ad..
Articles
IE9 New IE9 Features add..
Because of this competition (danish) I decided to add some IE9 features to ..
uk VIP-Gaming wins Divisi... 11.12.14 @ 12:56 CET
uk VIP-Gaming wins the ES... 01.12.14 @ 22:51 CET
uk VIP-Gaming advance to ... 06.11.14 @ 00:00 CET
uk VIP-Gaming wins Divisi... 30.10.14 @ 00:00 CET
uk UKKAA joins VIP-Gaming... 08.10.14 @ 00:00 CET
uk Ravaged Free Weekend +... 10.01.13 @ 17:50 CET
uk VIP Wins yet another E... 10.12.11 @ 12:03 CET
CUPS COMING SOON!
ETISKE REGLER

For bestyrelsesmedlemmer af Foreningen VIP-Gaming er følgende etiske regler blevet vedtaget.

§ 1. Almene bestemmelser

stk.1. De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af Foreningen VIP-Gaming.

stk.2. Hensynet og respekten for brugere af VIP-Gaming går forud for VIP-Gaming medlemmers personlige interesser.

§ 2 Forholdet til brugere

stk.1. VIP-Gaming´s medlemmer skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

stk.2. VIP-Gaming´s medlemmer har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om brugeren.

stk.3. VIP-Gaming´s medlemmer er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte brugeren, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

stk.4. VIP-Gaming´s medlemmer indhenter og videregiver kun oplysninger om brugeren med brugerens samtykke.

stk.5. VIP-Gaming´s medlemmer må ikke rette eller ændre på skriftlige beretninger eller dokumenter fra brugerne.

stk.6. Brugeren skal oplyses om sin ret til at se udtalelser på skrift, inden disse bliver offentliggjort.

stk.7. Optagelser på lyd- og videobånd samt afspilning heraf kræver altid brugerens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid brugerens skriftlige tilladelse.

stk.8. VIP-Gaming´s medlemmer må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at der er tavshedspligt mellem brugerne.

stk.9. VIP-Gaming´s medlemmer må ikke udnytte sin position og viden som bestyrelsesmedlem til skade for brugeren.

stk.10. VIP-Gaming´s medlemmer skal henvise brugeren til anden instans, når VIP-Gaming´s medlemmer ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, brugeren har.

stk.11. VIP-Gaming´s medlemmer har altid ret til at afslå henvendelse fra brugere, hvis medlemmet ikke har fagligt kompetence til at håndtere brugerens problemstilling.

§ 3 Forholdet til kolleger

stk.1. VIP-Gaming´s medlemmer skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

stk.2. VIP-Gaming´s medlemmer der bliver opmærksom på, at et medlem af VIP-Gaming bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til VIP-Gaming´s bestyrelse.

§ 4 Faglig standard

stk.1. Hvis en af VIP-Gaming´s medlemmer har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal medlemmet søge hjælp til at løse sine egne problemer.

stk.2. VIP-Gaming´s medlemmer må ikke love konkrete resultater, der ikke kan garanteres for.

Latest Results

Upcoming Matches

Latest Forumposts

You have to be logged in to view this.

Upcoming Events

No Upcoming Events

Latest Blogs

blog Im still around...
dk Geert
12.10.13 @ 14:25 CET
blog
no Lobben
18.10.12 @ 18:36 CET
blog Inspiration til...
dk Arco
14.02.12 @ 00:07 CET
blog New monitor tod...
dk XeoStyle
02.11.11 @ 09:27 CET
blog Random news, ne...
dk XeoStyle
01.11.11 @ 13:55 CET
<
*/?>